Home Curatele Bewind Mentorschap Contact

Welkom bij Balans3


 
Balans3 is een samenwerkingsverband van deskundige en betrokken curatoren,
bewindvoerders en mentoren.
Wij zijn een team met ruime ervaring in de hulpverlening aan mensen
met financiële en sociale problemen.
Wij onderscheiden ons door snelheid, duidelijkheid en een bijzonder persoonlijke aanpak.
 
Balans3 is aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders.
 
 

Hoe wij werken:


Binnen 24 uur na uw aanvraag nemen wij contact op en maken we een afspraak.
Deze afspraak houden wij bij de instelling of bij de cliënt en is kosteloos.
Op grond van het gesprek besluiten wij met de cliënt om al dan niet een intake uit te voeren.
Deze intake houden wij bij voorkeur bij de cliënt thuis.
De intake vormt de basis voor de begeleidende route die we in samenspraak met de cliënt uitstippelen.
 
Als aan de voorwaarden is voldaan, start het administratieve proces.
 
 

Wat wij rekenen:


Wij hanteren voor onze producten de tarieven volgens de normen die zijn vastgesteld door
de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in de Regeling Beloning Curatoren, Bewindvoerders
en Mentoren van 4 november 2014.
 
 
Meer informatie over bewindvoering, curatele en mentorschap kunt u vinden bij:
www.rechtspraak.nl
www.postbus51.nl